مفتول کشیده شده چهار گوش

– مقاوم در مقابل خوردگی.

– تصلب بیشتر نسبت به مفتول فولادی کشیده شده با کربن پایین.

– سطح صاف و صیقلی.

– مقاوم در برابر گرما.

– شکل پذیری و انعطاف بسیار بالا.