مفتول کشیده شده (LC)

– مقاوم در مقابل خوردگی.

– شکل پذیری و انعطاف بسیار بالا.

– سطح صاف و صیقلی.

– مقاوم در برابر گرما.