مفتول فولادی کشیده شده (HC)

– مقاوم در مقابل خوردگی.

– تصلب بیشتر نسبت به مفتول فولادی کشیده شده با کربن پایین.

– سطح صاف و صیقلی.

– مقاوم در برابر گرما.