مفتول گالوانیزه معمولی

– افزایش مقاومت و طول عمر.

– مفتول گالوانیزه نرم است و انعطاف خوبی دارد.

– مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی.