مفتول شاخه (گالوانیزه - مسوار)

– مقاومت بالا در برابر خم شدن و انحنا.

– تصلب بیشتری نسبت به مفتول عادی دارد.

– ساخت اسکلت و شاسی تشک خواب فنری، شاسی چادرهای مسافرتی، شاسی آفتابگیر های خودرو.