مفتول جوش TIG

– برای جوشکاری سخت و غیر سخت آهنی و غیر آهنی و در تمام ضخامت ها استفاده می شود.

– جوش های با کیفیت بسیار بالا تولید می کند.

– فرآیند جوشکاری تیگ در مقایسه با سایر روش های جوشکاری قوسی گرمای ورودی جوش پایین تری دارد.

– دود بسیار کمی از فرایند ایجاد می شود.

فرآیند جوشکاری با الکترود TIG

در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی بر روی الکترود غیرمصرفی تنگستن  با محافظت گاز GTAW یا (Gas Tungsten Arc Welding) که با نام های جوشکاری با الکترود تنگستن، جوشکاری تنگستنی با گاز محافظ خنثی (Tungsten Inert Gas – TIG)، جوشکاری تنگستن – گاز، جوشکاری تیگ و در ایران جوشکاری آرگون نیز شناخته می شود، قوس الکتریکی بین الکترود غیرمصرفی و فلز پایه ایجاد شده و دمای حاصل از آن موجب ذوب و اتصال قطعات خواهد شد.

الکترود مورد استفاده در این فرایند اغلب از جنس آلیاژ تنگستن بوده و حوضچه مذاب توسط گازی خنثی مانند آرگون و یا هلیم محافظت می شود. در این فرایند امکان استفاده از ماده مصرفی با جنسی مشابه فلز پایه امکان پذیر بوده که به افزایش نرخ رسوب و کنترل ترکیب شیمیایی فلز جوش منجر می گردد.

 

ترکیب شیمیایی الکترودهای تنگستن

الکترودهای تنگستنی که در فرایند جوشکاری تیگ (TIG) به کار برده می شوند، در گروه الکترودهای ذوب نشدنی قرار گرفته و مطابق استاندارد AWS A5.12 ترکیب شیمیایی آنها به صورت ذیل است:

الکترود تنگستن خالص

الکترود تنگستن – توریم (حاوی ۱ تا ۲ درصد اکسید توریم)

الکترود تنگستن – زیرکونیم (حاوی ۰.۱۵ تا ۰.۴ درصد اکسید زیرکونیوم)

الکترود تنگستن – لانتانیوم (حاوی ۱ درصد اکسید لانتیوم)

الکترود تنگستن – سریم (حاوی ۲ درصد اکسید سریم)

 

مزیت های فرایند جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG)

ظاهر ممتاز فلز جوش

عدم نیاز به تمیزکاری پس از جوشکاری

امکان عالی جهت کنترل جوش

مناسب برای پاس ریشه

کیفیت قابل ملاحظه

امکان جوشکاری با استفاده یا بدون استفاده از ماده مصرفی