موارد مصرفی برای فولادهای معمولی

– تجهیزات نسبتا ساده.

– قابل حمل از بین تمام فرآیندهای جوشکاری.

– نیازی به محافظ جداگانه گاز نیست.

– می تواند در محدوده وسیعی از محیط ها از جمله در فضای باز، در فروشگاه های ساختمانی، در خطوط لوله و پالایشگاه ها، در کشتی ها و پل ها و موارد دیگر استفاده شود.

– نسبت به باد و کشش حساس نیست.