فولادهای آلیاژی با پایه مس

– هدایت الکتریکی بالا.

– تراکم بسیار بالا.

– جوشکاری آسان.

SMAW:

ردیف

کد EN

کد AWS

کد DIN

کد محصول

۱ EL-CuSn7 YEL-CuSn7
۲ ECuNi EL-CuNi30Mn YECuNi
۳ EL-CuSi3 YEL-CuSi3