سیم برس

سیم فولادی برای روبنده های فرودگاه

 • مناسب برای هرگونه شرایط آب و هوایی
 • برس کاری گسترده را ممکن میسازد
 • عمر برس را افزایش می‌دهد
 • مطابق با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001

مفتول‌های فولادی برای برس‌های صنعتی و پولیش

 • خمیر را به طور مساوی توزیع می‌کند
 • برای چرخش با سرعت زیاد مناسب است
 • عمر برس را افزایش می‌دهد
 • مطابق با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001

سیم فولادی برای روبنده های خیابانی

 • مناسب برای هرگونه شرایط آب و هوایی
 • استفاده گسترده و طولانی را ممکن می‌کند
 • ویژگی‌های قابل تنظیم
 • مطابق با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001