منسوجات

سیم برنجی

 • فعال‌کردن فرآیند شکل پذیری خوب
 • نیازی به کوتینگ دوباره ندارد
 • به شما کمک می‌کند سوتین را به سرعت و راحت تولید کنید
 • پشتیبانی می‌کند، شکل می‌پذیرد و فشرده نمی‌شود

سیم قلاب و چشمی

 • فعال کردن فرآیند شکل پذیری خوب
 • نیازی به کوتینگ دوباره ندارد
 • یک سطح نهایی رنگی و جذاب را فراهم می‌کند

سیم برای اتصال دهنده ها و چوب لباسی

 • سطح سیم صاف و براق
 • تحمل قطر کم
 • ارائه شده در قرقره‌هایی که برای باز کردن آسان هستند
 • چسبندگی بالای روکش روی به پایه‌ی فولادی