سیم گالوانیزه - گرمایش تغریقی

گالوانیزه کردن فرآیندی است که یک سد محافظ روی بین فولاد و محیط اعمال می شود. روی اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا محافظت کاتدی خوبی دارد. وزن سنگین یا ضخامت روی با اندازه گیری ملاحظاتی از طول عمر مطلوب سیم، نوع محیطی که سیم در معرض آن قرار می گیرد و هزینه تعیین می‌شود.

درخواست اطلاعات بیشتر

ویژگی‌ها

  • مواد فله: فولاد C
  • شکل: سیم
  • روکش: Bezinal، روی

مزایا

  • پوشش محافظ عالی که از زنگ‌زدگی و خوردگی جلوگیری می‌کند
  • انواع وزن پوشش برای کاربری‌های مختلف عرضه می‌شود