رشته مانع

همراه با هر پروژه‌ی سازه‌ی پارکینگ، نیاز به موانعی که هزینه‌ی به صرفه‌ای داشته باشند به وجود می‌آید. این موانع «شبکه‌ی ایمنی» میان ماشین‌ها یا افراد در لبه‌های پارکینگ هستند. ما انواع سایزهای مختلف چنین رشته‌هایی را برای حل این مشکلات ارائه می‌دهیم.

درخواست اطلاعات بیشتر

رشته‌ای فولادی می‌توانند بار ضربه از وسایل نقلیه در حال حرکت را مهار کنند و مافظت لازم از پیاده راه‌ها را مطابق آنچه در استاندارد ایمنی ساختمان آمده تامین کنند. ما مرجع تولید داخل این محصولات هستیم.

مزایا

  • ایمنی برای اتومبیل و عابر پیاده
  • صرفه‌جویی در هزینه و وزن
  • گزینه‌ای بهتر برای مناطق در معرض خوردگی
  • بهبود دید و نور