مفتول‌های گوشه Widra

هنگام گچ‌کاری یا گچ‌بری مفتول‌های گوشه‌ی Widra برای ایجاد گوشه‌هایی صاف یا قوسی استفاده می‌شوند. Widra می‌تواند داخل ملات سیمان، سیمان معمولی، گچ و سایر ملات‌ها تعبیه شده و می‌توان همزمان با Stucanet یا Armanet استفاده شود. محصول Widra از فولاد ضد زنگ یا گالوانیزه تولید شده و می‌تواند همراه یا بدون پوشش PVC تهیه شود.

درخواست اطلاعات بیشتر

مزایا

  • ظریف‌کاری سریع و دقیق در گوشه‌ها
  • ساختار باز مفتول‌های فولادی اجازه می‌دهد ملات کامل پشت آن قرار گیرد
  • تقویت قوی برای گوشه‌های آزاد و باز
  • دارای اشکال مختلف برای مقاومت عالی در برابر خوردگی