تقویت گچ و حامل بارگذاری Armanet

Armanet® یک مش تقویت کننده برای بازسازی دیوارهای ترک خورده است و همچنین می‌تواند به عنوان یک پشتیبانی از سیستم های عایق استفاده شود. این را می‌توان برای گچ‌کاری داخلی و خارجی استفاده کرد.

درخواست اطلاعات بیشتر

Armanet یک مش سیم جوشکاری شده از سیم فوباد ضد زنگ یا گلوانیزه (گالوانیزه شده پس از جوشکاری) است. Armanet به صورت پانل و رول عرضه می‌شود. می‌تواند به صورت جایگزین در فواصل منظم به عنوان فضاساز استفاده شود.

مزایا

  • قابل نصب سریع آسان روی هر زیرلایه یا ساختار پشتیبانی
  • راه‌حلی برای گچ‌کاری کامل و با دوام
  • پیشگیری از مشکلات تشکیل ترک