مفتول فنس

مفتول فنس در محدود قطر ۱٫۵۵ تا ۷٫۸۰ میلی ‌متر تعریف می‌شود. بنا بر تقاضا می‌تواند دارای کربن کم یا متوسط باشد. کوتینگ با روی، روی-آلومینیوم (Bezinal یا Bezinal 2000) و پوشش پلیمر سبز ZnAl همگی برای آن هستند تا استانداردهای EN رعایت شوند. مفتول‌ها در کویل‌های بزرگ و هموار O26 یا O32 عرضه می‌شوند.

درخواست اطلاعات بیشتر

ویژگی‌ها

  • شکل: مفتول (سیم)
  • مواد فله: فولاد C
  • پوشش: Bezinal، روی
  • تعداد سیم: ۱۰۰ – ۱۰۰۰

مزایا

  • با انواع کوتینگی که ما می‌توانیم روی مفتول‌های کم کربن یا کربن متوسط اعمال کنیم، فنس‌هایی ارائه می‌کنیم که مقاومت خوبی در برابر خوردگی داشته و می‌تواند در انواع شرایط جوی به کار گرفته شود.
  • انواع کوتینگ: معمولی و گالوانیزه گرم