سیم و مفتول بتن پیش‌تنیده

محصولات گسترده‌ی ما در زمینه‌ی رشته‌ها و سیم‌های گالوانیزه‌ی پیش‌تنیده برای تقویت پروژه‌های عمرانی پیش‌ساخته و قطعات پیش‌ساخته استفاده دارد. خواص مکانیکی پایدار آن‌ها، مقاومت فوق‌العاده در برابر خوردگی و دیگر ویژگی‌ها، قدرت فشردگی بیشتری به بتن می‌دهد.

درخواست اطلاعات بیشتر

افزایش استحکام داخلی

سیم‌های ما برای مفتول‌های پیش‌تنیده، تنش کششی ناسی از بار خمشی را بالانس می‌کند. با استفاده از سیم‌ها و مفتول‌های ما می‌توانید تاندون‌هایی با استحکام کششی بالا درست کنید.

گزینه‌ی مطلوبتان را انتخاب کنید

شما می‌توانید از میان سطح ساده یا تورفته برای انکورج اضافی انتخاب کنید. برای مشتریان که امکان رشته‌کشی دارند، امکان ارائه‌ی سیم به صورت جداگانه نیز هست. ما می‌توانیم مفتول‌های پیش‌تنیده‌ای ارائه دهیم که از تنیدن سرد ۳ تا ۷ رشته مفتول به سمت راست یا چپ به دست آمده باشند.

مزایا

  • افزایش عمر سازه‌ی بتنی
  • انکوریج اضافی
  • مفتول‌های رشته به صورت جداگانه موجود است
  • آماده بودن انواع گرید‌های استاندارد