نساجی

کابل مناسب برای تسمه تایم

  • چسبندگی حداکثری مخلوط با پردازش بدون مشکل
  • طراحی شده برای نهایت دقت در طول عمر کاری
  • انعطاف پذیری بالا
  • جایگزین‌هایی برای انطباق با نیازمندی‌های مختلف در خصوص خوردگی، رطوبت، مواد شوینده و اسیدها موجود است