مواد شیشه ای

مواد مقاوم در برابر حرارت برای خم شدن شیشه‌ی اتومبیل

 • حرارت فرآیند ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بیشتر را تحمل می‌کند
 • بالاترین کیفیت نوری را در سخت‌ترین شرایط خمشی تضمین می‌کند
 • بهره‌وری تولید را بهبود می‌بخشد
 • با طول عمر و ابعاد هر نوع کوره انطباق پیدا می‌کند

مواد مقاوم در برابر حرارت برای کاربردهای متنوع

 • طول عمر مفید کارکردی که در نظر دارید را افزایش می‌دهد
 • ارتعاشات و نویز را کاهش می‌دهد
 • به عنوان بازدارنده‌ی شعله‌ی آتش عمل می‌کند
 • قابلیت انطباق بالا و برش آسان

مواد مقاوم در برابر حرارت برای ساخت شیشه‌های توخالی

 • حرارت فرآیند ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بیشتر را تحمل می‌کند
 • از خراش برداشتن و سوراخ جلوگیری می‌کند
 • ارتعاشات را کاهش می‌دهد
 • نصب و برش آسان