مواد شیشه ای

مواد مقاوم در برابر حرارت برای خم شدن شیشه‌ی اتومبیل

  • حرارت فرآیند ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بیشتر را تحمل می‌کند
  • بالاترین کیفیت نوری را در سخت‌ترین شرایط خمشی تضمین می‌کند
  • بهره‌وری تولید را بهبود می‌بخشد
  • با طول عمر و ابعاد هر نوع کوره انطباق پیدا می‌کند

مواد مقاوم در برابر حرارت برای کاربردهای متنوع

  • طول عمر مفید کارکردی که در نظر دارید را افزایش می‌دهد
  • ارتعاشات و نویز را کاهش می‌دهد
  • به عنوان بازدارنده‌ی شعله‌ی آتش عمل می‌کند
  • قابلیت انطباق بالا و برش آسان

مواد مقاوم در برابر حرارت برای ساخت شیشه‌های توخالی

  • حرارت فرآیند ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بیشتر را تحمل می‌کند
  • از خراش برداشتن و سوراخ جلوگیری می‌کند
  • ارتعاشات را کاهش می‌دهد
  • نصب و برش آسان