سیم فنر تولید شده به روش کشش سخت

در صورت استفاده از سیم های تولیدی شرکت ما، شاهد تولید فنر های فشرده‌تر و قوی‌تر خواهیم بود. در صورت استفاده از سیم هایی با مقاطع مربع و مستطیل می‌توان نسبت به تولید فنر هایی که از استقامت بیشتریی نسبت به فنرهای دایره شکل سنتی برخوردار هستند اقدام نمود. این فنر ها از مشخصات مشابهی برخوردار هستند. از سوی دیگر، می‌توان فنرهای سبک‌تر و کوچک‌تر با بارگذاری مشابه فنرهای گرد تولید نمود.

درخواست اطلاعات بیشتر

فرآیند تولید مناسب و عملکرد فوق‌العاده

فرآیند تاباندن راحت

سیم های کشش سخت تولید شده توسط ما از سیم های غیر آلیاژی تولید شده از فولاد پرکربن است که از توانایی تحمل فرآیند های تولیدی به شدت دینامیکی برخوردار هستند. به واسطه استفاده از فرآیند های تولیدی با قابلیت کنترل بالا،‌ این سیم ها از یکنواختی قابل قبولی در شعاع برخوردار هستند که این مسئله از بروز ترک در نقاط تنش سطحی جلوگیری می‌کند و موجب افزایش طول عمر خستگی محصول می‌شود. لبه های پرداخت‌شده و پایداری در اندازه‌های سیم ها موجب مناسب بودن فرآیند ساخت فنر می‌شود.

انعطاف پذیری بیشتر در طراحی

به واسطه‌ی توزیع های هندسی متفاوت نیرو، سیم شکل‌داده شده از سختی بیشتری در مقایسه با سیم های گرد برخوردار هستند. در نتیجه سختی بالاتر، این سیم ها از انعطاف‌پذیری بالاتری در طراحی به منظور استفاده در فضا های فشرده برخوردار هستند و امکان بهینه سازی فرآیند تولید به منظور تولید با حداکثر ظرفیت در این سیم ها وجود دارد.

طول عمر طولانی

بر اساس شرایط محیطی که فنر به منظور به کارگیری در آن‌ها طراحی می‌شود، محافظت های جانبی به منظور افزایش مقاومت محیطی فنر مورد نیاز است. به منظور حذف فرآیند های روکش‌دهی پس از تولید،‌ در صورت تطابق طراحی، امکان پیش‌روکش‌دهی سیم با استفاده از پوشش Bezinal® XC وجود دارد. این روکش پیشرفته که از جنس روی‌-آلومینیوم می‌باشد توسط شرکت ما تولید می‌شود و مقاومت خوردگی طولانی مدت فوق‌العاده‌ای را در بعضی از مورد تقاضا ترین موارد استفاده فنر ها فراهم می‌کند.