مفتول روکش شده به منظور افزایش قابلیت انعطاف پذیری در فنر های حیاتی

تغییر شکل های زیاد و عملیات حرارتی که به منظور حذف تنش های پسماند اجرا می‌شود، می‌تواند موجب کاهش مقاومت فنر ها در مقابل خوردگی شوند. بر همین اساس، عموما فنر ها پس از تاباندن به فرآیند های روکش دهی پر هزینه و وقت‌گیر نیاز دارند.

درخواست اطلاعات بیشتر

ویژگی های فرآیند

حتی در حضور تغییر شکل های زیاد، این روکش روی-آلومینیوم یکپارچگی و مقاومت بالای خود در مقابل خوردگی را حفظ می‌کند. این مسئله، هرگونه نیاز برای فرآیند های پس از روکش‌دهی را برطرف می‌کند.

علاوه بر آنچه گفته‌شد، مفتول های روکش شده به وسیله‌ی ®XC Bezinal، در مقایسه با دیگر روکش های روی و حتی روکش های استاندارد ®Bezinal، در مراحل تاباندن از پوست پوسته شدن کمتری برخوردار هستند. اصلی‌ترین مزیت این ویژگی، عبارتست از کاهش چشمگیر زمان ماشین کرای و بهره‌وری تولید بالاتر، خصوصا در موارد استفاده از سیستم های اندازه‌گیری نوری. بر همین اساس، مفتول های روکش شده به وسیله‌ی ®XC Bezinal در بعضی موارد از عملکردی مشابه مفتول های روکش شده به وسیله‌ی مواد غیر فلزی برخوردار هستند.

ارتقای فرآیند تولید

تکرار آزمایش تاباندن ثابت کرده است که استفاده از روکش ®XC Bezinal موجب افزایش کیفیت فرآیند تولید و کاهش محسوس اختلاف هندسه‌ی نهایی فنر از شکل مورد نظر می‌شود. استفاده از این روکش موجب پایداری بیشتر ابعاد فنر می‌شود که شانس رد شدن فنر تولید شده را کاهش می‌دهد.

ویژگی‌ها

  • مواد فله:‌ فولاد C
  • شکل: سیم
  • روکش: ®Bezinal

مزایا

  • کاهش تغییر شکل های ناخواسته و پوسته پوسته شدن فنر
  • افزایش بهره‌وری تولید
  • کاهش محسوس نرخ رد شدن فنر، به واسطه‌ی نقایص فیزیکی
  • فراهم نمودن یک جایگزین با طول عمر بیشتر برای مفتول های گالوانیزه