بیرون (سپرها)

EASI - قطعات پلاستیکی ضربه تقویت شده با سیم فولادی سبک

  • قطعات پلاستیکی ضربه تقویت شده با سیم فولادی سبک (EASI)
  • یک‌پارچگی ساختاری را در برابر نیروهای دینامیکی حفظ می‌کند
  • سازگار با پوشش الکتریکی و به همین خاطر قابل استفاده در قطعات BIW
  • سبک وزن