بافت فلزی به منظور فیلتر نمودن گاز های خروجی وسایل نقلیه‌ی دیزلی

این محصولات عبارتند از بافت های فلزی که به وسیله‌ی امواج تولید نشده اند و بر پایه‌ی آلیاژهای AISI 47 تولید شده اند. بافت های مورد نظر می‌توانند مورد تف‌جوشی قرار گرفته باشند (انواع غیر تف‌جوشی نیز موجود هستند). با تعیین صحیح متغیرهایی اعم از وزن بافت، قطر بافت و میزان تخلخل، این فیلتر ها از بهره‌وری جرمی در بازه ی ۳۰ تا ۹۰ درصدی برخوردار هستند. به واسطه‌ی در دسترس بودن موتور های پاک (pre-EURO VI)، بهره‌وری جرمی پایین تر از ۹۰ درصد هم عملکرد قابل قبولی محسوب می‌شود.

درخواست اطلاعات بیشتر

مزایا

  • انعطاف پذیری در طراحی
  • کاهش فشار پایین تر که موجب مصرف سوخت کمتر و تولید کربن دی‌اکسید کمتر می‌شود
  • کارآیی بالا در فیلتر نمودن ذرات مضر ریه
  • بهره‌وری جرمی قابل تنظیم، در مقایسه با فیلتر های دیزلی (DPF)