سیم صاف با اصطحکام کششی بالا

چه بخواهید فنس الکتریکی نصب کنید و چه بخواهید صرفا یک فنس بکشید، این سیم مناسب شماست. کویل سیم‌های صاف مطابق مشخصات درخواستی شما تولید می‌شود. ما تضمین می‌کنیم.

درخواست اطلاعات بیشتر

همانطور که درخور برند ماست، سیم‌های صاف ما به صورت استاندارد با کوتینگ کلاس ۳ گالوانیزه (پوشش سنگین) عرضه می‌شود که حداقل دو برابر کلاس ۱ یا محصولات گالوانیزه تجاری عمر می‌کند.

کویل‌های سیم صاف ما همچنین با کوتینگ پیشرفته‌ی روی-آلومینیوم نیز عرضه می‌شود که یک عمر مفید طولانی را تضمین می‌کند.

مزایا

  • ساخته شده مطابق مشخصات درخواستی
  • عمر طولانی