پیشنهاد خرید
مفتول ARMORخرید کنید

محصولات خانواده جوش

فولادهای معمولی
فولادهای کم آلیاژ
فولادهای آلیاژ بالا و ضد زنگ
آلومینیوم

فولادهای آلیاژی با پایه نیکل
فولادهای آلیاژی با پایه مس

چدن
اتصال مواد غیر مشابه

روکش کاری سخت
مفتول جوش TIG
مفتول جوش MAG-CO2
مفتول جوش زیر پودری

محصولات خانواده مفتول